Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er dækket af Byg Garanti

Byg Garanti er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. 
Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms* pr. byggesag. 
Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres private bolig: én- eller to-familieboliger forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig sommerhuse privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv.
Vilkår for Byg Garanti 

Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren.
Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget. 
Kravet må ikke være forældet. 

Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgift afgørelse eller en sagkyndig vurdering. Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket. 
Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms Fejl ved materialer dækkes ikke. 

Du kan læse mere om garantivilkårene i Byg Garantis vedtægter. 
Desuden kan du finde mere information om, hvad Byg Garanti dækker og ikke dækker og om, hvordan du anmelder et krav i garantiordningen.
* Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.